Höftledsdysplasi, Developmental (Barn)

Synonymer
Kongenital/medfödd höftledsluxation/instabilitet/höftledsdysplasi
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Developmental dysplasia of the hip (DDH), congenital dysplasia of the hip (CDH)

BAKGRUND

Definition

Instabil, luxerbar eller luxerad höft p.g.a. onormal utveckling eller dislokation av höften sekundärt till kapsellaxitet och mekaniska faktorer (t.ex. intrauterin placering).1,3 DDH omfattar ett spektrum av tillstånd som inkluderar:1

  • Dysplasi - grund acetabulum.
  • Subluxation.
  • Dislokation.
  • Teratologisk höft - dislocerad i livmodern och oreponabel.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Thompson, S. and Miller, M. (2016). Miller’s review of orthopaedics. 7th ed. Philadelphia: Elsevier, Inc.
2. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
3. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan