Hög Radialisnervpares

Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Saturday night palsy

BAKGRUND

Definition

Pares (förlamning) av handledens och fingrarnas extensormuskulatur.1

Patogenes

Vanligen resultatet av en lokal tryckskada på n. radialis på överarmen vid passagen bakom humerus. Detta kan ses efter långvarigt tryck mot överarmen eller i samband med en diafysär humerusfraktur.1 

Patofysiologi

Paresen orsakas vanligtvis av ett lokalt överledningshinder på skadenivån,

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Lundborg, G. and Björkman, A. (2015). Handkirurgi. 3 upplagan. Lund: Studentlitteratur.