Högtrycksinjektion, Hand

Synonymer
Högtrycksinjektionsskador
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
High pressure injection injury

BAKGRUND

Definition

En högtrycksinjektionsskada uppstår när ett ämne perforerar huden under högt tryck och sprids i underliggande vävnad.1

Skademekanism

Ämnen som färg, lösningsmedel, olja, rostskyddsmedel, vatten eller luft och liknande ämnen från t.ex. en sprutpistol eller trasig hydraulslang, som sprutas ur ett munstycke under mycket högt tryck.1,2

Patogenes och Patofysiologi

Den tunna strålen perforerar huden och medlet,

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.
2. Lundborg, G. and Björkman, A. (2015). Handkirurgi. 3 upplagan. Lund: Studentlitteratur.