Humerusfraktur, Diafysär (Barn)

Synonymer
Diafysär överarmsfraktur, humerusskaftfraktur
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Fractura diaphyseos humeri
Engelska
Humeral shaft fracture, humerus diaphyseal fracture

BAKGRUND

Definition

Fraktur på humerusskaftet.

Epidemiologi

  • Relativt ovanlig fraktur hos barn.
  • Det finns en bimodal fördelning av frakturerna där majoriteten förekommer < 3 år eller > 12 år.
  • Förekommer i alla åldersgrupper inklusive nyfödda (som förlossningsfraktur).
  • N. radialis-skador förekommer i samband med humerusdiafysfrakturer men dessa är inte vanliga hos barn.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Hirsch, G (2001). Barnfrakturer. Ett kompendium från Barnortopeden. Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Karolinska sjukhuset. Stockholm
2. Düppe, H. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. 1st ed. [Lund]: Studentlitteratur.
3. POSNA, The Core Curriculim. Fractures of the humeral shaft
4. Barnfrakturer och luxationer i öppenvård, vårdprogram. Astrid Lindgrens Barnsjukhus (ALB), 2014.
5. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.