Humerusfraktur, Diafysär

Synonymer
Humerusskaffraktur, diafysär överarmsfraktur
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Humeral shaft fracture, humerus diaphyseal fracture

BAKGRUND

Definition

Fraktur i humerusdiafysen.

Epidemiologi

  • Diafysära humerusfrakturer utgör cirka 1 % av alla frakturer.2 I litteratur från USA utgör dessa frakturer cirka 3-5 % av alla frakturer och 2-10 % av alla öppna frakturer.1
  • En bimodal åldersfördelning med en topp vid cirka 30-årsåldern ses hos män och en topp vid 70-80-årsåldern ses hos kvinnor.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Egol, K., Koval, K. and Zuckerman, J. (2015). ”Humeral Shaft Fractures.” Handbook of fractures. Philadelphia: Wolters Kluwer Health.
2. Sandersjöö G, redaktör. Ortopediskt traumakompendium. Stockholm: Artmed; 2012.
3. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.
4. Ekholm, R., Ponzer, S., Törnkvist, H., Adami, J., & Tidermark, J. (2008). The Holstein-Lewis Humeral Shaft Fracture: Aspects of Radial Nerve Injury, Primary Treatment, and Outcome. Journal of Orthopaedic Trauma, 22(10), 693-697.