Humerusfraktur, Koronal Skärningsfraktur

Synonymer
Intraartikulär skärningsfraktur i armbåge, koronal skjuvfaktur
Andra stavningar
Coronal skjuvfaktur/skärningsfraktur
Latin/Grekiska
-
Engelska
Coronal shear fractures of the distal humerus

BAKGRUND

Definition

Skärningsfrakturer i distala humerus ledyta som engagerar capitellum och/eller trochlea.

Epidemiologi

  • Ovanlig skada
  • Drabbar kvinnor oftare än män

 

Skademekanism

Uppkommer oftast vid fall i samma plan med rak eller semiflekterad armbåge där kraften överförs till ledytan via caput radii och coronoiden.

Klassifikation

Skärningsfrakturen är av typen kondylär humerusfraktur AO typ B3 men kan klassificeras ytterligare enligt Dubberley et al.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Sandersjöö G, redaktör. Ortopediskt traumakompendium. Stockholm: Artmed; 2012.