Humerusfraktur, Proximal (Barn)

Synonymer
Proximal överarmsfraktur
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Fractura humeri extremitatis proximalis
Engelska
Proximal humerus fracture

BAKGRUND

Definition

Fraktur av proximala humerus.

Epidemiologi

Allmänt
  • Frakturen förekommer oftast hos äldre barn, oftast 8-14 års ålder.
  • Skador på proximala humerus är relativt vanliga från ungefär 4 års ålder.
  • Frakturmönster som förekommer hos vuxna förekommer inte före fysslutning.
  • En tredjedel av fallen utgörs av Salter-Harris typ 1- och 2-frakturer medan 2/3 utgörs av subcapitulära frakturer.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Hirsch, G (2001). Barnfrakturer. Ett kompendium från Barnortopeden. Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Karolinska sjukhuset. Stockholm
2. Egol, K., Koval, K. and Zuckerman, J. (2015). ”Pediatric Shoulder: Proximal Humerus Fracture.” Handbook of fractures. Philadelphia: Wolters Kluwer Health.
3. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
4. Barnfrakturer och luxationer i öppenvård, vårdprogram. Astrid Lindgrens Barnsjukhus (ALB), 2014.
5. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.