Humerusfraktur, Proximal

Synonymer
Proximal överarmsfraktur
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Proximal humerus fracture

BAKGRUND

Definition

Fraktur av proximala humerus, vilket inkludarar tuberculum majus, tuberculum minus, collum chirurgium och collum anatomicum.

Epidemiologi

  • Proximal humerusfraktur står för 4-6 % av alla frakturer1-4 och är den vanligaste formen av humerusfraktur (45 %)1.
  • Vanligare hos äldre individer, i åldern 60-80 år,

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Egol, K., Koval, K. and Zuckerman, J. (2019). “Clavicle Fractures.” Handbook of fractures. 6th Edition. Philadelphia: Wolters Kluwer Health.
2. Orthobullets.com. (2016). Proximal Humerus Fractures – Trauma – Orthobullets.com. [Hämtat 16 december 2016].
3. Sandersjöö G, redaktör. Ortopediskt traumakompendium. Stockholm: Artmed; 2012.
4. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.