Humerusfraktur, Proximal

Synonymer
Proximal överarmsfraktur
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Proximal humerus fracture

BAKGRUND

Epidemiologi

  • Står för 4-5 % av alla frakturer och är den vanligaste formen av humerusfraktur (45 %)
  • De flesta är odislocerade/minimalt dislocerade (85 %) och kan behandlas icke-operativt 
  • Tre- och fyrfragmentsfrakturer utgör 13-16 %
  • Vanligare hos äldre individer, i åldern 60-80 år, p.g.a. osteporos
  • Proximal humerusfraktur hos en äldre person efter ett enkelt fall räknas som en lågenergifraktur
  • Hos yngre patienter är frakturen oftast orsakad av högenergivåld
  • Vanligare hos kvinnor (K:M=2:1),

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in.
Är du läkarstudent, AT-läkare, distriktsläkare eller jourhavande i ortopedi? Då rekommenderar vi Ortopedboken.se.

Skapa Konto

1. Egol, K., Koval, K. and Zuckerman, J. (2015). ”Proximal Humerus Fracures.” Handbook of fractures. Philadelphia: Wolters Kluwer Health.
2. Orthobullets.com. (2016). Proximal Humerus Fractures – Trauma – Orthobullets.com. [Hämtat 16 december 2016].
3. Sandersjöö G, redaktör. Ortopediskt traumakompendium. Stockholm: Artmed; 2012.