Icke-ossifierande Fibrom

Synonymer
Fibrös kortikal defekt (vid mindre lesioner), IOF, fibroxantom
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Nonossifying fibroma (NOF), non-ossifying fibroma, fibroxanthoma, fibrous cortical defect (FCD)

BAKGRUND

Definition

Osteolytisk, metafysär, intracortikal eller subperiosteal polycyklisk defekt.1

Epidemiologi

  • Vanligt förekommande hos barn.1 Ses hos cirka 30 % av befolkningen.2
  • De flesta hittas "en passant" under de två första decennierna av livet.2

Patogenes

Tros uppstå från onormal benutveckling med ursprung från fysen.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.
2. Peabody, T. and Attar, S. (2014). Orthopaedic Oncology. 1st ed. Springer.