Iliopsoas

Synonymer
Iliopsoas-muskeln
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Musculus iliopsoas (m. Iliopsoas)
Engelska
Iliopsoas muscle

BAKGRUND

Översikt

  • Iliopsoas är den kraftigaste höftledsflexorn med den längsta räckvidden.
  • Den stora delen av muskelmassan är belägen i den bakre väggen av abdomen och pelvis major.
  • Dess breda laterala del, m. iliacus, och dess långa mediala del, m. psoas major, har sina urpsrung från fossa iliaca och vertebrae lumbales, respektive.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Moore, K., Dalley, A. and Agur, A. (2014). Clinically oriented anatomy. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, Wolters Kluwer.
2. Schünke, M., Schulte, E. and Schumacher, U. (n.d.). Thieme atlas of anatomy.