Jättecellstumör, Ben

Synonymer
Jättecellstumör i skelettet, osteoclastom
Andra stavningar
Osteoklastom
Latin/Grekiska
Osteoclastoma
Engelska
Giant cell tumor (GCT), giant cell tumor of bone, giant-cell tumor of the bone (GCTOB)

BAKGRUND

Definition

Benvävnadstumör bestående av cellulärt spindelcellsbindväv med spridda flerkärniga, osteoklastliknande jätteceller. Tumörerna kan variera från benigna till svårt maligna.

Epidemiologi

  • De utgör 15-20 % av alla benigna bentumörer.2
  • Vanligast förekommande hos individer mellan 20-40 år.1
  • Något vanligare hos kvinnor.2

Etiologi

Okänd etiologi.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.
2. Peabody, T. and Attar, S. (2014). Orthopaedic Oncology. 1st ed. Springer.
3. Fass, Fass.se (2020). Prolia.