Klavikelfraktur (Barn)

Synonymer
Nyckelbensfraktur
Andra stavningar
Clavikelfraktur
Latin/Grekiska
Fractura claviculae
Engelska
Clavicle fracture

BAKGRUND

Epidemiologi

Fraktur av klavikeln.

Epidemiologi

  • Klavikelfraktur är vanligt förekommande i barnaåren, även hos nyfödda.4 
  • Klavikelfraktur är den vanligaste förlossningsfrakturen. Incidensen är cirka 5/1000 förlossningar.5 Förekommer 0,5 % vid hjässbjudning och på 1,6 % vid sätesbjudning som förlossningskador. Hos nyfödda barn som väger mer än 4000 gram är incidensen på 13 %.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Hirsch, G (2001). Barnfrakturer. Ett kompendium från Barnortopeden. Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Karolinska sjukhuset. Stockholm
2. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
3. Barnfrakturer och luxationer i öppenvård, vårdprogram. Astrid Lindgrens Barnsjukhus (ALB), 2014.
4. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.
5. Düppe, H., Ohlin, A. (2021). Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.