Klippel-Feil-syndrom (Barn)

Synonymer
Klippel-Feil-anomali
Andra stavningar
Klippel-Feils syndrom, Klippel-Feils anomali
Latin/Grekiska
-
Engelska
Klippel-Feil syndrome

BAKGRUND

Definition

Multipla onormala segment av halsryggen med en kongenital fusion av ≥ 2 halsryggkotor.2,3

Epidemiologi

  • Ett ovanligt tillstånd (cirka 1/40 000 födda).1
  • I Sverige föds uppskattningsvis 2-3 barn per år med syndromet.4
  • Något vanligare hos flickor.4

Patoanatomi

  • Det föreligger en medfödd fusion mellan två eller flera halskotor.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
2. Orthobullets.com. (2018). Klippel-Feil Syndrome – Spine – Orthobullets. [Hämtat 180411].
3. Thompson, S. and Miller, M. (2016). Miller’s review of orthopaedics. 7th ed. Philadelphia: Elsevier, Inc.
4. Socialstyrelsen.se. (2018). Klippel-Feils syndrom. [Hämtat 180411].
5. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan