Kollateralligamentskada, Medial, Knä

Synonymer
Kollateralligamentruptur, MCL, sidoledbandskada
Andra stavningar
Collateralligamentskada, Collateralligamentruptur
Latin/Grekiska
Laesio/distorsio et distensio traumatica legamenti genus collateralis medialis (tibialis)
Engelska
Medial collateral ligament injury (MCL-injury)

BAKGRUND

Definition

Skada av knäledens mediala kollateralligament (sidoledband). 

Epidemiologi

  • Vanligaste knäskadan och utgör 40 % av alla knäskador.1
  • Drabbar unga till medelålders patienter.1

 

Skademekanism

  • Skadan uppkommer oftast vid trauma från sidan med lätt flekterat knä samt valgusbelastning,

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Sandersjöö G, redaktör. Ortopediskt traumakompendium. Stockholm: Artmed; 2012.
2. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan