Korsbandsskada, Främre (Barn)

Synonymer
Korsbandsruptur, ACL-skada/ruptur
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Ruptura ligamentum cruciatum anterius, distorsio et distensio ligamenti cruciati genus (anterioris)
Engelska
Anterior cruciate ligament (ACL) injury/rupture

BAKGRUND

Definition

Substansruptur av främre korsbandet

Epidemiologi

  • Ruptur i ligamentsubstansen är mer sällsynt än avulsionsfraktur
  • Rena/egentliga korsbandsrupturer är ovanliga hos barn yngre än 14-15 år
  • Man har dock noterat en ökning av incidensen hos de lite yngre barnen och då framför allt hos idrottsaktiva flickor
    • Majoriteten av de främre korsbandsskadorna uppstår vid fotbollsspel och hälften av skadorna drabbade flickor

Skademekanism

Vridvåld,

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Hirsch, G (2001). Barnfrakturer. Ett kompendium från Barnortopeden. Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Karolinska sjukhuset. Stockholm
2. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
3. Askenberger M, Ekström W, Finnbogason T, Janarv P-M. Occult intra-articular knee injuries in children with hemarthrosis, Am J Sports Med 2014;42:1600-6.
4. Frank, J. and Gambacorta, P. (2013). Anterior Cruciate Ligament Injuries in the Skeletally Immature Athlete: Diagnosis and Management. Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, 21(2), pp.78-87.