Lisfranc-luxation (Barn)

Synonymer
Tarsometatarsal skada, tarso-metatarsalledsluxation, TMT-ledskada
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Tarsometatarsal (Lisfranc) fracture/injury

BAKGRUND

Definition

Innebär en luxation i TMT-leden mellan metatarsalbenen och cuboideum respektive cuneiformebenen som även kallas Lisfranc-led (komplex)

  • Jacques Lisfranc var Napoleons fältkirurg

Epidemiologi

Sällsynt skada hos barn

Skademekanism

Uppstår i samband med stort våld mot foten, hos barn oftast i samband med att foten blivit överkört av ett bil- eller traktordäck eller trafikolyckor (speciellt cykel och MC-skada)

Patoanatomi

  • Ofta uppkommer en kombination av luxationer i en eller flera tarso-metatarsalleder och frakturer basalt i ett eller flera metatarsalben
  • Då den ligamenära förankringen mellan metatarsale 1 och 2 är svag ses luxation inte sällan ses där 

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Smärtor med svårighet eller oförmåga att belasta på foten

Tecken

Inspektion: Kraftig svullnad dorsalt som ökar.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Hirsch, G (2001). Barnfrakturer. Ett kompendium från Barnortopeden. Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Karolinska sjukhuset. Stockholm
2. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.