Lunatummalaci

Synonymer
Kienböck-sjukdom
Andra stavningar
Kienböcks sjukdom
Latin/Grekiska
Morbus Kienböck, Mb Kienböck
Engelska
Kienböck-disease, osteomalacia of the lunate

BAKGRUND

Definition

Avaskulär nekros av os lunatum som kan leda till en progredierande kollaps av benet.2

Epidemiologi

Ovanligt tillstånd.1

Etiologi

Etiologin är okänd.2

Patogenes och Patoanatomi

  • Bakomliggande orsak kan vara en icke-upptäckt fraktur i os lunatum eller någon form av oklar traumatisk påverkan på benet och dess mikrocirkulation.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.
2. Lundborg, G. and Björkman, A., 2015. Handkirurgi. 3e upplagan. Lund: Studentlitteratur.