MCP-ledluxation, MCP-1 (Barn)

Synonymer
MP-ledsluxation, luxation i tummens metacarpofalangealled
Andra stavningar
MCP-ledsluxation
Latin/Grekiska
-
Engelska
Thumb metacarpal-phalangeal joint dislocation

BAKGRUND

Epidemiologi

Luxation i tummens MCP-led.

Epidemiologi

Relativt vanligt tillstånd.1

Skademekanism

Hyperextensionsskada.1

Patoanatomi

  • Ofta kombinerad med en skada på ligament och den volara ledplattan.1
  • Caput ossis metacarpi 1 kan glida ut genom en smal rift volart i ledkapseln och kan också fångas mellan flexor pollicis brevis två muskelportioner.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.