MCP-ledluxation, MCP-1

Synonymer
MP-ledsluxatio
Andra stavningar
MCP-ledsluxation
Latin/Grekiska
-
Engelska
Thumb metacarpal-phalangeal joint dislocation

BAKGRUND

Definition

Översikten kommer att enbart att ta upp dorsal dislokation.

Epidemiologi

De flesta luxationer är dorsala men volara luxationer förekommer och kan vara irreponibla.1

Skademekanism

Dorsal dislokation: Hyperextensionsvåld mot tumänden. Resultatet blir ett skadekomplex som kan vara mer eller mindre omfattande på volarsidan av MCP-leden och som också kan vara förenad med ruptur av fastet till flexor pollucis brevis (FPB).

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Sandersjöö G, redaktör. Ortopediskt traumakompendium. Stockholm: Artmed; 2012.
2. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.