Meralgia Paraesthetica

Synonymer
-
Andra stavningar
Meralgia paresthetica/parestetica
Latin/Grekiska
Meralgia paraesthetica
Engelska
Lateral femoral cutaneous nerve entrapment, meralgia paresthetica

BAKGRUND

Definition

Inklämning av n. cutaneus femoris lateralis av närliggande vävnad, vanligen i höjd med inguinalligamentet.1

Epidemiologi

Meralgia paraesthetica är det vanligaste inklämningssyndromet.1

Etiologi

Tillståndet uppstår ofta p.g.a. hårt sittande byxor eller viktökning.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Patienten beskriver en brännande smärta över anterolaterala låret samt obehag vid aktivitet och/eller beröring,

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan