Metacarpalbasfraktur, Översikt

Synonymer
Metacarpalbasfraktur
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Metacarpal base fracture

BAKGRUND

Definition

 • Fraktur genom basen av metacarpale 2-5. Kan representera CMC-fraktur-luxationer
 • Denna översikt tar även upp intraartikulär fraktur (CMC 2-4) och hamato-metacarpal frakturluxation

Epidemiologi

 • CMC-1-leden drabbas ojämförligt vanligast
 • I övriga fall, drabbas CMC-5 i cirka 50 %, CMC-2 i 25 % och övriga i 25 % av fallen

Skademekanism

Direkt trauma: Direktvåld till handen
Indirekt trauma:

 • Torsionskraft dorsalt på det affekterade fingret
 • Mindre vanligt är fall på utsträckt hand
 • Även knytnävsslag (axiellt våld mot knuten hand) är en mekanism och kan leda till hamato-metacarpal frakturluxation
 • Fraktur-luxationer är ofta associerade med högenergitrauma som leder till axiell carpalskada


Patoanatomi

 • Kan vara associerad med CMC-fraktur-luxation
 • Stabiliteten i CMC-lederna samt läget efter skada beror delvis på omgivande muskler och senor
 • Frakturer är vanligare än rena dislokationer p.g.a.

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in.
Är du läkarstudent, AT-läkare, distriktsläkare eller jourhavande i ortopedi? Då rekommenderar vi Ortopedboken.se.

Skapa Konto

1. Ashkenaze DM, Ruby LK. Metacarpal fractures and dislocations. Orthop Clin North Am 1992; 23:19.
2. Burkhalter WE. Closed treatment of hand fractures. J Hand Surg Am 1989; 14:390.
3. Sandersjöö G, redaktör. Ortopediskt traumakompendium. Stockholm: Artmed; 2012.