Metacarpalbensfraktur, Diafysär (Barn)

Synonymer
Diafysär metakarpalfraktur
Andra stavningar
Metakarpal
Latin/Grekiska
-
Engelska
Metacarpal shaft fracture

BAKGRUND

Definition

Diafysär metacarpalbensfraktur.

Epidemiologi

Metacarpalbensfrakturer är mindre vanliga hos barn än hos vuxna.3 Diafysär metacarpalbensfraktur är vanlig från skolåldern och uppåt.1

Skademekanism

Frakturen uppkommer oftast vid slag med föremål eller vid slagsmål.3

Patoanatomi

  • Drabbar vanligen metacarpale 4 och 5,

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Hirsch, G (2001). Barnfrakturer. Ett kompendium från Barnortopeden. Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Karolinska sjukhuset. Stockholm
2. Barnfrakturer och luxationer i öppenvård, vårdprogram. Astrid Lindgrens Barnsjukhus (ALB), 2014.
3. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.