Metacarpalbensfraktur, Diafysär

Synonymer
Metacarpalskaftfraktur
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Metacarpal shaft fracture

BAKGRUND

Definition

Denna översikt tar upp endast diafysära metacarpale 2-5-frakturer och inkluderar diafysär tvärfraktur och spiralfraktur.

Skademekanism

Allmänt:

  • Både indirekt och direktvåld (som klämskador).
    • Direktvåld orsakar tvärfrakturer.
    • Torsionskraft orsakar sneda frakturer.
  • Komminuta frakturer kräver oftast betydande inverkan och trauma, såsom en krosskada.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Egol, K., Koval, K. and Zuckerman, J. (2015). ”Hand: Metacarpal Shaft.” Handbook of fractures. Philadelphia: Wolters Kluwer Health.
2. Chung KC, Spilson SV. The frequency and epidemiology of hand and forearm fractures in the United States. J Hand Surg Am 2001; 26:908.
3. Geissler WB. Operative fixation of metacarpal and phalangeal fractures in athletes. Hand Clin 2009; 25:409.
4. Burkhalter WE. Closed treatment of hand fractures. J Hand Surg Am 1989; 14:390.
5. Henry MH. Fractures of the proximal phalanx and metacarpals in the hand: preferred methods of stabilization. J Am Acad Orthop Surg 2008; 16:586.
6. Tavassoli J, Ruland RT, Hogan CJ, Cannon DL. Three cast techniques for the treatment of extra-articular metacarpal fractures. Comparison of short-term outcomes and final fracture alignments. J Bone Joint Surg Am 2005; 87:2196.
7. Ashkenaze DM, Ruby LK. Metacarpal fractures and dislocations. Orthop Clin North Am 1992; 23:19.
8. Sandersjöö G, redaktör. Ortopediskt traumakompendium. Stockholm: Artmed; 2012.
9. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.
10. Lundborg, G. and Björkman, A. (2015). Handkirurgi. 3 upplagan. Lund: Studentlitteratur.