Metacarpalbensfraktur, Intraartikulär CMC-2-4

Synonymer
Intraartikulär fraktur CMC-2-4
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
-

BAKGRUND

Skademekanism

Uppkommer oftast som en del i en dorsal luxation av metacarpalbenet

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Kan påvisa fraktur

Datortomografi (DT)

DT är ganska ofta indicerad för kartläggning preoperativt

HANDLÄGGNING

Akut Handläggning

  • Anlägg en dorsal eller volar gipsskena från fingrar över handled med handen i funktionsställning
  • Planera för kirurgi

 

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Sandersjöö G, redaktör. Ortopediskt traumakompendium. Stockholm: Artmed; 2012.