Metacarpalbensfraktur, Subcapitulär (Barn)

Synonymer
Subcapitulär metacarpalfraktur
Andra stavningar
Subkapitulär metakarpalfraktur
Latin/Grekiska
-
Engelska
Metacarpal neck fracture

BAKGRUND

Definition

Subcapitulär metacarpalbensfraktur.

Epidemiologi

Metacarpalbensfrakturer är mindre vanliga hos barn än hos vuxna.3 Vanlig frakturtyp, åtminstone i skolåldern.1 Metafysära frakturer är vanligare än diafysära frakturer.3 

Skademekanism

Frakturen uppkommer oftast vid slag med föremål eller vid slagsmål.3

Patoanatomi

  • Drabbar vanligen metacarpale 4 och 5,

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Hirsch, G (2001). Barnfrakturer. Ett kompendium från Barnortopeden. Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Karolinska sjukhuset. Stockholm
2. Barnfrakturer och luxationer i öppenvård, vårdprogram. Astrid Lindgrens Barnsjukhus (ALB), 2014.
3. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.