Metacarpalbensfraktur, Subcapitulär

Synonymer
Boxar-fraktur (gäller endast MC 5)
Andra stavningar
Subkapitulär metakarpalbensfraktur
Latin/Grekiska
Fractura colli ossis metacarpi
Engelska
Metacarpal neck fracture, subcapitular metacarpal fracture, Boxer's fracture (endast MC 5)

BAKGRUND

Definition

Fraktur i subcapitulära delen av metacarpalbenet.

Epidemiologi

Metacarpale 5 (och 4)-frakturerna är vanliga vid slagsmål (vissa patienter säger att de slagits med en dörr).1

Skademekanism

Axiellt yttre våld mot flekterad MCP-led, t.ex. när individen själv slår handen mot ett föremål (knytnäveslag) eller blir träffad av ett slag mot handen.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Sandersjöö G, redaktör. Ortopediskt traumakompendium. Stockholm: Artmed; 2012.
2. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.
3. Lundborg, G. and Björkman, A. (2015). Handkirurgi. 3 upplagan. Lund: Studentlitteratur.