Metacarpale 1-fraktur, Diafysär

Synonymer
-
Andra stavningar
Metakarpale 1-fraktur
Latin/Grekiska
-
Engelska
Extraarticular fractures of the thumb metacarpal

BAKGRUND

Definition

Diafysär fraktur på metacarpale 1.

Skademekanism

Axieillt våld mot MC-1, alternativt fall mot extenderad tumme. MC-1 är mer utsatt p.g.a. större rörelseomfång.1

Patoanatomi

Tvärfrakturer uppvisar ofta en sidoförskjutning (adlatusförskjutning) eller volar felvinkling.2

HANDLÄGGNING

Akut Handläggning

  • Frakturen är vanligen stabil.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Sandersjöö G, redaktör. Ortopediskt traumakompendium. Stockholm: Artmed; 2012.
2. Lundborg, G. and Björkman, A. (2015). Handkirurgi. 3 upplagan. Lund: Studentlitteratur.