Metatarsale 5-basfraktur (Barn)

Synonymer
Basal metatarsale 5-fraktur
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Fracture of the base of the fifth metatarsal

BAKGRUND

Definition

Fraktur av basen av metatarsale 5.

Epidemiologi

Hos barn utgör basen av metatarsale 5 av en traktionsapofys. Avulsion av denna apofys är inte helt ovanlig.

Relevant Anatomi

Apofysen framträder vid 8-10 års ålder hos flickor och 8-12 års ålder hos pojker och fusionerar med resten av metatarsale 5 vid 13-14 års ålder (2-4 år efter framträdandet).

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Hirsch, G (2001). Barnfrakturer. Ett kompendium från Barnortopeden. Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Karolinska sjukhuset. Stockholm
2. Barnfrakturer och luxationer i öppenvård/slutenvård, vårdprogram. Astrid Lindgrens Barnsjukhus (ALB), 2016.
3. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
4. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan