Metatarsale 5-basfraktur

Synonymer
Metatarsale 5-fraktur
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
5th Metatarsal base fracture

BAKGRUND

Definition

Fraktur på basen av metatarsale 5. 

Epidemiologi

Relativt vanliga skador. Avulsionsfraktur på basen av metatarsale 5 är den vanligast förekommande metatarsalbensfrakturen.3

Skademekanism

Metatarsale 5 skadas oftast vid indirekt våld, t.ex. vid kraftig supination.3 

  • Zon A-fraktur: Kan komma efter supinations- och plantarflexionstrauma - inversion av bakfoten.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Sandersjöö G, redaktör. Ortopediskt traumakompendium. Stockholm: Artmed; 2012.
2. Anderson, R. B., Coughlin, M. J., & Saltzman, C. L. (2014). Mann’s Surgery of the Foot and Ankle, 9th Edition. Saunders.
3. Montgomery, F. Lidström, J. (2004). Fotkirurgi. Stockholm: Liber.