Mjukdelsinfektioner, Nekrotiserande

Synonymer
Fascit, myosit, nekrotiserande fasciit
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Necrotizing fasciitis

BAKGRUND

Definition

Livshotande hudinfektion som initialt börjar som en svårartad cellulit och sedan sprider sig till yttre samt inre bindvävshinnorna. 

  • Risk för proppbildning i kärl (underhuden) och gangrän i de underliggande vävnaderna.
  • Inkörsporten är oftast ett hudsår men ibland kan inget sådant sår påvisas.

Epidemiologi

  • Tillståndet är ovanligt med en incidensen på 3-5 per 100 000.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Nationella behandlingsrekommendationer för behandling av samhällsförvärvade infektioner på sjukhus –
arbetsversion-161019
2. Stevens DL1, Bryant AE1. Necrotizing Soft-Tissue Infections. N Engl J Med 2017;377:2253-65. DOI: 10.1056/NEJMra1600673
3. Karlsson M, Karlsson J, Roos H. Ortopedi. 1 upplagan. Studentlitteratur AB; 2018.