Navicularefraktur (Barn)

Synonymer
Os naviculare-fraktur, båtbensfraktur (fot)
Andra stavningar
Latin/Grekiska
Fractura ossis navicularis (pedis)
Engelska
Navicular fracture

BAKGRUND

Epidemiologi

Extremt ovanlig skada

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Påvisar fraktur. Observera att os tibiale externum inte ska misstolkas som ett frakturfragment

HANDLÄGGNING

Icke-operativ Behandling

Avulsionsfraktur och fraktur av dorsala kanten:

  • Metod: Symtomatisk behandling med linda och avlastning vid odislocerade frakturer

Odislocerad,

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Barnfrakturer och luxationer i öppenvård/slutenvård, vårdprogram. Astrid Lindgrens Barnsjukhus (ALB), 2016
2. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.