Navicularefraktur

Synonymer
Os naviculare-fraktur, båtbensfraktur (fot)
Andra stavningar
Navikularefraktur
Latin/Grekiska
Fractura ossis navicularis (pedis)
Engelska
Navicular fracture

BAKGRUND

Definition

Fraktur av os naviculare.

Epidemiologi

Frakturen är ofta associerad med skador av resterande Chopart-led.1

Relevant Anatomi

  • Proximalt ledar det avlånga, flata och kraftiga naviculare mot talus. Den konkava ledytan utgör tillsammans med talushuvudet den viktiga talonaviculära leden (TN-leden). Bibehållen rörlighet i denna led är en förutsättning för normalt gångmönster och funktion i foten.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Sandersjöö G, redaktör. Ortopediskt traumakompendium. Stockholm: Artmed; 2012.
2. Montgomery, F. Lidström, J. (2004). Fotkirurgi. Stockholm: Liber.