Occipitalkondylfraktur

Synonymer
C0-fraktur
Andra stavningar
Occipitalcondylfraktur
Latin/Grekiska
-
Engelska
Occipital condyle fracture

BAKGRUND

Definition

Fraktur av en eller båda occipitalkondylerna (C0). Occipitalkondylfrakturer brukar räknas till halsryggsskadorna.2

Epidemiologi

Ovanlig skada som kan vara underdiagnosticerad och är vanligare än vad man hittills trott.1

Skademekanism

Occipitalkondylfrakturer är ofta associerade med högenergitrauma.2 Kan uppkomma genom kompressions- (axial belastning)-,

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Sandersjöö G, redaktör. Ortopediskt traumakompendium. Stockholm: Artmed; 2012.
2. Kotpelarskador. Paul Gerdhem, Gunnar Sandersjöö. Karolinska Universitetssjukhuset. 2019
3. Hanson JA, Deliganis AV, Baxter AB, et al: Radiologic and clinical spectrum of occipital condyle fractures: retrospective review of 107 consecutive fractures in 95 patients. Am J Roentgenol 178(5):1261–1268, 2002.LOE IV
4. Bohlman HH: Acute fractures and dislocations of the cervical spine. An analysis of three hundred hospitalized patients and review of the literature. J Bone Joint Surg Am 61(8):1119–1142, 1979. LOE IV