Osteomyelit, Kronisk (Barn)

Synonymer
Benröta
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Osteomyelitis chronica
Engelska
Chronic osteomyelitis

BAKGRUND

Definition

Infektion i ben med en duration upp mot flera månader. 

Epidemiologi

Kronisk osteomyelit är ett ovanligt tillstånd i Sverige idag, då akuta osteomyeliter behandlas framgångsrikt.1

Patogenes

Uppstår från tidigare försummade sår (diabets, ulcus), från tidigare trauma/operation, tidigare akut osteomyelit eller septisk artrit.2

Patoanatomi

Infektionen kännetecknas av förekomsten av nekrotiskt (sekvestrerat) ben och pus.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
2. Thompson, S. and Miller, M. (2016). Miller’s review of orthopaedics. 7th ed. Philadelphia: Elsevier, Inc.
3. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. (2018). Ortopedi. 1a upplagan. Studentlitteratur