Osteomyelit, Subakut (Barn)

Synonymer
Benröta
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Osteomyelitis subacuta
Engelska
Subacute osteomyelitis

BAKGRUND

Definition

Infektion i skelettet som pågår längre än 2-3 veckor.1,3

Epidemiologi

Ses hos ungdomar och yngre vuxna (< 25 år), p.g.a. starkare immunförsvar.2

Etiologi

Orsakas nästan enbart av S. aureus. Kan även orsakas av lågvirulenta bakterier.2

Patogenes

  • Kan uppstå efter en akut osteomyelit som har avgränsats men inte läkt ut.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
2. Thompson, S. and Miller, M. (2016). Miller’s review of orthopaedics. 7th ed. Philadelphia: Elsevier, Inc.
3. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. (2018). Ortopedi. 1a upplagan. Studentlitteratur