Patellaluxation, Akut (Barn)

Synonymer
Akut traumatisk patellarluxation, knäledsurvridning
Andra stavningar
Patellarluxation
Latin/Grekiska
-
Engelska
Patella dislocation

BAKGRUND

Definition

Akut traumatisk patellaluxation (förstagångs).

Epidemiologi

  • Akut traumatisk patellaluxation är ett relativt vanligt tillstånd.5,6
  • Vanligare hos flickor än hos pojkar, vilket troligen beror på att flickor är mera kobenta än pojkar och att de, i puberteten, har större ledlaxitet.

Skademekanism

Direkt trauma: Kan uppkomma vid ett direkt slag mot patella.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Hirsch, G (2001). Barnfrakturer. Ett kompendium från Barnortopeden. Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Karolinska sjukhuset. Stockholm
2. Jespersen E, Rexen CT, Franz C, Møller NC, Froberg K, Wedderkopp N. Musculoskeletal extremity injuries in a cohort of schoolchildren aged 6–12: A 2.5-year prospective study. Scan J Med Sci Sports 2015;25:281-8.
3. Askenberger M, Ekström W, Finnbogason T, Janarv P-M. Occult intra-articular knee injuries in children with hemarthrosis, Am J Sports Med 2014;42:1600-6.
4. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
5. Barnfrakturer och luxationer i öppenvård/slutenvård, vårdprogram. Astrid Lindgrens Barnsjukhus (ALB), 2016.
6. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan