Patellarseneruptur

Synonymer
Patellasenruptur
Andra stavningar
Patellarsenruptur, patellaseneruptur
Latin/Grekiska
-
Engelska
-

BAKGRUND

Definition

Ruptur av patellarsenan (lig. patellae).

Epidemiologi

  • Förekommer hos både yngre och äldre.
  • Vanligast hos patienter < 40 år.
    • Ofta idrottare och män.
  • Inte lika vanligt som quadricepsseneruptur.

 

Skademekanism

Uppstår efter plötslig eller kraftig quadricepskontraktion mot ett flekterat knä.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Egol, K., Koval, K. and Zuckerman, J. (2015). ”Patella Tendon Rupture: Patella And Extensor Mechanism Injuries.” Handbook of fractures. Philadelphia: Wolters Kluwer Health.
2. Sandersjöö G, redaktör. Ortopediskt traumakompendium. Stockholm: Artmed; 2012.
3. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan