Perilunär Luxation

Synonymer
Perilunatumluxation, perilunär luxation, perilunär dissociation
Andra stavningar
Periluneär luxation
Latin/Grekiska
-
Engelska
Perilunate dislocation, perilunate fracture dislocations

BAKGRUND

Definition

Denna översikt inkluderar perilunär luxation och perilunär frakturluxation. Dessa skador innebära luxation av carpus relativt till lunatum som finns kvar i normal alignment med distala radius. Isolerad lunatumluxation är mer ovanligt och bör inte förväxlas med perilunär luxation. Vid lunatumluxation är lunatum luxerad volart och har inte längre en normal radiolunatumartikulation. Vid progredierande perilunär luxation kan dock tillståndet i slutstadiet leda till lunatumluxation.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Brown, C., Heckman, J., McQueen, M., Ricci, W., Tornetta, P. & McKee, M. (2015). Rockwood and Green’s fractures in adults. 8th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins/Wolters Kluwer Health.
2. Sandersjöö G, redaktör. Ortopediskt traumakompendium. Stockholm: Artmed; 2012.
3. Lundborg, G. and Björkman, A. (2015). Handkirurgi. 3 upplagan. Lund: Studentlitteratur.