Plexus Brachialis-skada, Obstetrisk (Barn)

Synonymer
Obstetrisk brachialplexusskada, obstetrisk plexusskada, skada på överarmsflätan
Andra stavningar
Obstetrisk plexus brakialis-skada, Obstetrisk brakialplexusskada
Latin/Grekiska
-
Engelska
Brachial plexus palsy

BAKGRUND

Definition

Innebär en sträckning eller kontusion av plexus brachialis som uppkommer i samband med förlossning.

Epidemiologi

  • Incidensen för obstetrisk plexusskada i Sverige är cirka 2-2,5 på 1000 förlossningar.6
    • Med införandet av modern obstretisk diagnostik och vård har incidensen, svårighetsgraden och omfattningen av skadorna minskat successivt. 

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Thompson, S. and Miller, M. (2016). Miller’s review of orthopaedics. 7th ed. Philadelphia: Elsevier, Inc.
2. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
3. Behandling av plexus brachialisskador som rikssjukvård. Socialstyrelsen. www.socialstyrelsen.se [Hämtat 180217]
4. Clarke HM, Curtis CG. Examination and prognosis. I: Gilbert A. Brachial plexus injuries. London: Martin Dunitz, 2001: 159-72.
5. Nietosvaara Y, Sommarhem A, Pöyhiä T, Lauronen L, Rautakorpi S, Willamo P. Obstetrisk Plexusskada. HUCS Barnkliniken, 2011
6. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan
7. Lundborg, G. and Björkman, A. (2015). Handkirurgi. 3 upplagan. Lund: Studentlitteratur.