Plexus Brachialis-skada, Traumatisk

Synonymer
Traumatisk plexusskada på vuxna, skada på överarmsflätan
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Brachial plexus palsy

BAKGRUND

Definition

Traumatisk plexus brachialis-skada hos vuxna.

Skademekanism

  • Kraftigt våld mot halskotpelaren kan ge allvarliga traktionsskador på hela eller delar av plexus brachialis. I de flesta fall rör det sig om motorcykelolyckor med fall eller kraftiga slag mot skuldran. Dessa traumatiska plexusskador kan vara lokaliserade supraclavikulärt eller infraclavikulärt.1
  • Skador mot nedre delen av plexus kan förekomma även vid axelledsluxation.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Lundborg, G. and Björkman, A. (2015). Handkirurgi. 3 upplagan. Lund: Studentlitteratur.