Proximal Femoral Fokal Defekt (Barn)

Synonymer
Proximal femoral fokal svikt, PFFD
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Proximal femoral focal deficiency (PFFD)

BAKGRUND

Definition

Developmental defekt av proximala femur (kraftigt förkortad femur) som noteras vid födseln.1,2

Epidemiologi

  • Ovanligt tillstånd.2
  • Tillståndet är ofta associerat med coxa vara eller fibulär hemimeli (förkortad eller avsaknad fibula; ses i 50 % av fallen).1
  • Bilateralt i 50 % av fallen.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Thompson, S. and Miller, M. (2016). Miller’s review of orthopaedics. 7th ed. Philadelphia: Elsevier, Inc.
2. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.