Quadricepsseneruptur

Synonymer
-
Andra stavningar
Quadricepssenruptur
Latin/Grekiska
-
Engelska
Quadriceps tendon rupture

BAKGRUND

Definition

Ruptur av quadricepssenan.

Epidemiologi

Vanligast hos äldre eller medelålders män, vanligen hos patienter > 40 år.2

Skademekanism

  • Uppstår vid kraftig belastning på extensorapparaten, p.g.a. en excentrisk quadricepskontraktion.2 Förekommer vid högenergivåld hos yngre eller som lågenergivåld (som fall i trappa) hos äldre med degeneration i senan.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Egol, K., Koval, K. and Zuckerman, J. (2015). ”Quadriceps Tendon Rupture: Patella And Extensor Mechanism Injuries.” Handbook of fractures. Philadelphia: Wolters Kluwer Health.
2. Sandersjöö G, redaktör. Ortopediskt traumakompendium. Stockholm: Artmed; 2012.
3. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan