RCL-skada, MCP-1, Akut

Synonymer
RCL-skada i tummens MCP-led, radial collateralligamentskada MCP-1
Andra stavningar
Radial kollateralligamentskada MCP-1
Latin/Grekiska
-
Engelska
Radial collateral ligament injury of the thumb

BAKGRUND

Definition

Ruptur av radiala collateralligamentet (RCL) vid första MCP-leden.

Epidemiologi

Mindre vanlig än UCL-skada.1,3

Skademekanism

Forcerad och plötslig adduktion/ulnardeviation och torsion mot flekterad MCP-led. MCP-1-leden kan i samband med detta subluxera.1

Patoanatomi

  • Vanligen förekommer inget uppslaget ligament som vid UCL-skada,

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Sandersjöö G, redaktör. Ortopediskt traumakompendium. Stockholm: Artmed; 2012.
2. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.
3. Lundborg, G. and Björkman, A. (2015). Handkirurgi. 3 upplagan. Lund: Studentlitteratur.