Replantation och Revaskularisering, Hand

Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Indications for replantation and revascularization in the hand

BAKGRUND

Definition

Replantation: Innebär att en totalt avskiljd kroppsdel, t.ex. finger, hand eller del av hand, kirurgiskt återförs på plats. Denna process innefattar bland annat osteosyntes av skelett, sutur av senor och återupprättande av cirkulationen i den tidigare avskiljda kroppsdelen.1
Revaskularisering: Innebär återupprättandet av cirkulationen i en subtotalt avskiljd eller på annat sätt devaskulariserad kroppsdel.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Lundborg, G. and Björkman, A. (2015). Handkirurgi. 3 upplagan. Lund: Studentlitteratur.