Dissociation, Scapulothorakal

Synonymer
-
Andra stavningar
Skapulotorakal, scapulothoracal
Latin/Grekiska
-
Engelska
Scapulothoracic dissociation

BAKGRUND

Definition

Traumatisk separation av scapula från den bakre thorax (total avlossning i den thorakoscapulära leden). Är egentligen en subkutan amputation (av den främre fjärdedelen)

Epidemiologi

  • Sällsynt men livshotande skada med stor risk för neurovaskulära komplikationer
  • Incidensen ökar

Skademekanism

Våldsam traktion och rotationskraft, vanligtvis p.g.a.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Egol, K., Koval, K. and Zuckerman, J. (2015). ”Scapula Fracture: Scapulothoracic Dissociation.” Handbook of fractures. Philadelphia: Wolters Kluwer Health.
2. Sandersjöö G, redaktör. Ortopediskt traumakompendium. Stockholm: Artmed; 2012.