Sesambensfraktur, Fot

Synonymer
Sesamoidbensfraktur, sesamoideumfraktur
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Fractura ossis sesamoideum
Engelska
Sesamoid fractures, sesamoid bone fracture

BAKGRUND

Definition

Fraktur av det laterala eller mediala sesambenet av metatarsale 1.

Epidemiologi

  • Oftast det mediala sesambenet av metatarsale 1 som drabbas.
  • Frakturer på det laterala sesambenet är mycket ovanliga.

 

Skademekanism

Direktvåld (hopp från höjd), avulsionsskada eller stressfraktur (överbelastning/överanvändning).

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Smärta,

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Sandersjöö G, redaktör. Ortopediskt traumakompendium. Stockholm: Artmed; 2012.