Skada av Volara Plattan, MCP-1

Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
-

BAKGRUND

Definition

Skador på volara plattan (fibrocartilago volare) i tummen.

Skademekanism

Slitskador kan ses efter kraftigt hyperextensionsvåld mot fingret.1

Patoanatomi

Dessa skador kan också vara förenade med ruptur av flexor pollicis brevis infästning.1 

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Smärta och svullnad.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Lundborg, G. and Björkman, A. (2015). Handkirurgi. 3 upplagan. Lund: Studentlitteratur.