Skelett och Leder, Hand

Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Bones and joints of the hand

BAKGRUND

Carpalbenen

  • Carpalbenen (handlovsbenen) bildar tillsammans med os metacarpale 2 och 3 en grund runt vilket handens övriga delar kan röra sig. Detta utgör en förutsättning för förmågan att välva handen transversellt och longitudinellt.1
  • Två huvudkomponenter av carpus finns:1
    • En distal carpalbensrad: Os trapezium,

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Lundborg, G. and Björkman, A. (2015). Handkirurgi. 3 upplagan. Lund: Studentlitteratur.