Skolios, Neuromuskulär (Barn)

Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Neuromuscular scoliosis

BAKGRUND

Definition

Ett samlingsbegrepp för deformiteter vilka beror på störning i det centrala nervsystemet eller i muskulaturen.2

Epidemiologi

Neuromuskulär skolios är i 25 % av fallen relaterad till cerebral pares (CP).1,2

Etiologi

  • Neuromuskulär skolios är ett samlingsbegrepp med olika etiologier. Dessa är mycket skiftande inom sjukdomsgruppen men de har ofta snarlika utvecklingsmönster och behandlingsmöjligheterna är till stor del likartade varför man samlat de till en kategori.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan
2. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.