Spondylartrit, Översikt

Synonymer
Seronegativ spondylartrit, SpA
Andra stavningar
Spondartrit
Latin/Grekiska
-
Engelska
Seronegative spondyloarthritis (SpA)

BAKGRUND

Definition

Spondylartriter (SpA) är en heterogen grupp av inflammatoriska ledsjukdomar.1

Epidemiologi

  • Prevalensen ligger på 0,45 % (sammanlagt cirka 50 000 patienter i Sverige).1
  • Ankyloserande spondylit är vanligare hos män medan psoriasisartrit är något vanligare hos kvinnor.1
  • De flesta patienter med ankyloserande spondylit insjuknar före 40 års ålder medan patienter med psoriasisartrit oftast debuterar i medelåldern.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.
2. Thompson, S. and Miller, M. (2016). Miller’s review of orthopaedics. 7e upp. Philadelphia: Elsevier, Inc.